مهاجرت به کانادا در بین متقاضیان بسیار مرسوم و رایج می باشد. کشور کانادا به دلیل اقتصاد خوب و اموزش و دانشگاه های عالی و همچنین موقعیت خوب برای کار کردن بسیار مورد توجه متقاضیان و مهاجران قرار گرفته است.

اکسپرس انتری کانادا

از انجایی که تعداد متقاضیان برای مهاجرت به این کشور بسیار زیاد بود. دولت کانادا برای توسعه کشور خود از تمام نیروهای ماهر در سراسر دنیا دعوت کرده تا برای کار به کشور کانادا بیایند. این روش را اکسپرس انتری می گویند که به معنای ورود سریع می باشد.

متقاضیان کانادا اکثرا از روش های سرمایه گذاری و کار در کانادا و اکسپرس انتری به این کشور مهاجرت می کنند.

اما کانادا به دلیل اموزش های عالی و همچنین وجود دانشگاه های برتر و معتبر در سراسر دنیا مورد توجه بسیاری ار دانشجویان هم قرار گرفته است.

 

مشاوران و وکلای مجرب شرکت رویال اپلای شما را در همه پروسه های مهاجرتی کشور کانادا همراهی می کند