اقامت کانادا، و مهاجرت به کانادا تنها یک رویا نیست و از طریق تحصیل در کانادا، سرمایه گذاری در کانادا،ایجاد استارتاپ در کانادا امکان پذیر می باشد.

روش های زیادی برای مهاجرت به کشور کانادا، وجود دارد که برای آگاهی از بهترین روش مهاجرت به کانادا، می توانید از کارشناسان ویال اپلای مشاوره موثر بگیرید.

در حدود ۱۰۰ روش مهاجرت به کانادا وجود دارد که منجر به اقامت دائم کانادا می‌شوند. اینکه کدام روش بهترین باشد بستگی به شرایط شما هم دارد.