اخبار

شرایط اخذ ویزا دائم خویشاوندی استرالیا

اخذ ویزای خویشاوندی استرالیا رویال اپلای

 

 انواع ویزای شریک یا خانوادگی برای کشور استرالیا:

 • ویزای پذیرش (زیر مجموعه ۱۰۲)

 • ویزای خویشاوند وابسته (زیر مجموعه ۱۱۴)

 • ویزای خویشاوند وابسته (زیر مجموعه ۸۳۸)

 • ویزای والدین مسن (زیر مجموعه ۸۰۴)

 • ویزای شغلی (زیر مجموعه ۸۳۶)

 • ویزای شغلی (زیر مجموعه ۱۱۶)

 • ویزای فرزند (زیرجموعه ۱۰۱)

 • ویزای فرزند (زیرجموعه ۸۰۲)

 • ویزای مشارکتی (موقتی) والدین مسن (زیر مجموعه ۸۸۴)

 • ویزای مشارکتی والدین مسن (زیر مجموعه ۸۶۴) آرم بتا

 • ویزای مشارکتی (موقتی) والدین مسن (زیر مجموعه ۱۷۳)

 • ویزای مشارکتی والدین (زیر مجموعه ۱۴۳)

 • ویزای فرزند وابسته (زیر مجموعه ۴۴۵)

 • ویزای (موقتی) روابط خانوادگی شهروند نیوزلندی (زیرمجموعه ۴۶۱)

 • ویزای خویشاوند یتیم (زیر مجموعه ۱۱۷)

 • ویزای خویشاوند یتیم (زیر مجموعه ۸۳۷)

 • ویزای والدین (زیر مجموعه ۱۰۳)

 • ویزای شریک (موقتی و مهاجر) (زیر مجموعه ۳۰۹ ۱۰۰)

 • ویزای شریک (زیر مجموعه ۸۲۰ ۸۰۱)

 • ویزای ازدواج احتمالی (زیر مجموعه ۳۰۰)

 • ویزای آخرین بازمانده ی خانواده (زیر مجموعه ۱۱۵)

 • ویزای آخرین بازمانده ی خانواده (زیر مجموعه ۸۳۵)

 

مهاجرت به استرالیا از طریق خویشاوندی:

به عنوان یک شهروند استرالیایی، ساکن دائم یا یک شهروند واجد شرایط نیروزلندی باید قادر به حمایت از خانواده خود برای زندگی در استرالیا باشید. شما می توانید به طور بالقوه ای از همسر یا شریک تان، والدین، فرزندان یا سایر اعضای خانواده برای مهاجرت یا سکونت در استرالیا چه حمایت کنید.

 

مهاجرت به استرالیا از طریق خویشاوندی شرکت رویال اپلای

بررسی شرایط اخذ ویزا دائم خویشاوندی استرالیا توسط شرکت مهاجرتی رویال اپلای

 

 دو دسته بندی برای شرکای شهروندان استرالیایی، ساکنان دائم یا شهروندان واجد شرایط نیوزلندی که قصد مهاجرت به استرالیادارند، وجود دارد:

یک : ویزای شریک برای شرکای متأهل یا شرکایی که عملاً با هم زندگی می کنند می باشد (از جمله شرکای هم جنس)

دو : ویزای ازدواج در آینده برای کسانی است که نامزد شده اند (نامزدها)

 

ویزای فرزند وابسته (زیر مجموعه ۴۴۵) کشور استرالیا:

والد فرزند باید دارای ویزای موقت شریک یا ویزای فرزند وابسته باشد. کودک باید:

 • فرزند بیولوژیک، فرزند خوانده یا فرزندی که به سرپرستی گرفته شده از سوی والد دارنده ویزا باشد.
 • سن کمتر از ۱۸ سال یا وابسته به والد دارنده ی ویزا باشد
 • مجرد باشد

 

ویزای فرزند (زیر مجموعه های ۸۰۲ و ۱۰۱) کشور استرالیا:

فرزند باید مجرد باشد.

شرایط سنی خاص اعمال شود.

 

شرایط انتخاب ویزای والدین (زیر مجموعه های ۱۰۳، ۱۴۳ و ۸۰۴) کشور استرالیا:

شما باید دارای فرزندی باشید که شهروند استرالیا، ساکن دائم یا شهروند واجد شرایط نیوزلندی باشد.

حداقل نصف فرزندان یا بیشتر فرزندان شما باید در مقایسه با سایر کشورها در استرالیا زندگی کنند.

 

ویزای والدین مسن (زیر مجموعه ۸۰۴) شما باید:

دارای فرزندی باشید که شهروند استرالیایی، ساکن دائم یا شهروند واجد شرایط نیوزلند باشد.

برای دریافت حقوق بازنشستگی استرالیا به اندازه کافی مسن باشید.

حداقل نصف فرزندان یا بیشتر فرزندان شما باید در مقایسه با سایر کشورها در استرالیا زندگی کنند.

بررسی اجمالی، در صورتی که بخواهید به استرالیا بروید و به صورت دائم در آنجا سکونت کنید به ویزای خویشاوندی نیاز دارید، زیرا:

شما مسن هستید و از نظر مالی به خویشاوندی که در اینجا زندگی می کند وابسته هستید.

شما و آخرین فرد باقی مانده از خانواده شریکتان در اینجا زندگی می کند و می خواهید نزدیک آن ها  باشید.

 

اگر فقط می خواهید استرالیا را برای مدت زمان کوتاه یا موقتی ببینید به نوع دیگری از ویزا نیاز دارید. باید:

وابسته به یک شهروند استرالیایی باشید.

وابسته به یک ساکن دائمی استرالیایی باشید.

یک شهروند واجد شرایط نیوزلندی

شخصی که به آن وابستگی دارید باید ۱۸ سال به بالا باشد.

بررسی اجمالی گزینه های ویزای کاری، شما واجد شرایط درخواست برای ویزای کاری هستید، اگر:

 

مراقبت از یک خویشاوند با شرایط پزشکی دائم یا بلند مدت در استرالیا:

ارائه پشتیبانی عملی دائمی یا بلند مدت برای کمک به مراقبت از خویشاوند برای یکی از اعضای خانواده در خانه ی خودشان که وضعیت پزشکی بلند مدت یا دائمی دارد، نوع مراقبت یا پشتیبانی نیاز های خویشاوند خود را بیابید.

مایل و قادر به کمک به آن ها  می باشید.

شخصی که نیاز به کمک دارد باید:

یک شهروند استرالیایی می باشد، یا شهروند واجد شرایط نیوزلندی می باشد.

شرایط پزشکی آن ها  توسط ارائه دهنده خدمات بهداشتی مشخص بررسی شده باشد تا مطمئن شوید آن ها :

نمی توانند از خود مراقبت کنند یا زندگی روزانه ی عادی خود را مدیریت کنند .به دلیل وضعیت پزشکی خود نیاز به مراقبت مستقیم دارند.

برای ارائه ی مراقبت لازم هیچ خویشاوندی در استرالیا نداشته باشند.

قادر به دریافت مراقبت مورد نیاز خود از خدمات بهداشتی در استرالیا نیستند.

 

تبدیل ویزای خویشاوندی استرالیا به تابعیت و شهروندی:

بسته به نوع ویزای خانوادگی یا خویشاوندی می توانید برای شهروند شدن درخواست دهید. فقط انواع مشخصی از ویزا تحت شرایط خاصی به شما این اجازه را می دهد، پس از دریافت ویزای شریک دائمی (زیر مجموعه ۱۰۰)، می توانید:

 

به طور نامحدود در استرالیا بمانید.

در استرالیا تحصیل و کار کنید.

(در صورتی که واجد شرایط باشید) برای شهروند شدن استرالیا درخواست دهید.

زیر مجموعه های ۸۰۴ و ۱۰۳ به شما اجازه می دهد تا (در صورت واجد شرایط بودن) برای شهروندی استرالیا درخواست دهید. ویزای مشارکتی (موقتی) والد، زیر مجموعه ۱۷۳، این اجازه را نمی دهد، در صورتی که دارای یک فرزند باشید که شهروند استرالیا، ساکن دائم یا شهروند نیوزندی واجد شرایط باشد که در استرالیا مستقر شده است، این ویزا به والدین اجازه می دهد تا ۲ سال در استرالیا زندگی کنند.

 مهاجرت از طریق فرزند به استرالیا:

فرزندان وابسته – فرزندانی که از لحاظ مالی به شما وابسته می باشند. کودکان بیش از ۱۸ سال نیز شامل این قانون می گردند اگر هنوز به طور کامل وابسته به والدین خود در استرالیا باشند.

وابستگان کودکان یتیم:

درخواست مهاجرت پدر و مادر اولویت پایینتری داده می شود. مکان های محدودی جهت این مورد در دسترس هستند.

ویزای پدر و مادر کمک:

برای اینکه واجد شرایط بودن جهت درخواست ویزای شریک شما باید به ازدواج قانونی با شما داشته باشد و یا در یک رابطه با یک شهروند یا مقیم دائم استرالیا داشته باشید. شخص وابسته یا همان شریک جنسی نیز واجد شرایط هستند.

تحت ویزای شریک، شریک زندگی شما باید به مدت ۲ سال از شما حمایت کند. بعد از این اگر رابطه هنوز هم واقعی و مداوم باشد، شما ممکن است واجد شرایط برای اقامت دائم گردید.

در هر مرحله در صورت داشتن هر سوالی و یا اینکه ببینید آیا شما واجد شرایط ویزای استرالیا بر اساس شریک زندگی خود و تحت حمایت وی هستند، با موسسه ما تماس حاصل فرمایید.

اگر همسر شما واجد شرایط برای ویزا استرالیا باشد، برای درخواست ویزا شریک بر اساس ازدواج، شما باید از نظر قانونی به شریک خود در استرالیا و حامی خود رسما ازدواج کرده باشید یا قصد ازدواج از نظر قانونی با شریک زندگی خود را داشته باشید. قبل از تصمیم گیری برای ویزای موقت شریک بایستی مشخص شده باشد.

علاوه بر این:

شما باید مدرک ازدواج قانونی و شواهدی از یک تعهد متقابل و زندگی مشترک ارائه دهید.

فراهم کردن بیمه بهداشت و و موارد شخصی که توسط وزارت استرالیا مهاجرت و حفاظت از مرزها تعیین شده است، ضروری می باشد. (DIBP)

شرکا باید عملاً نشان دهد که رابطه آن ها  عملاً به مدت ۱۲ ماه بلافاصله قبل از ارسال درخواست وجود داشته است. آن ها  همچنین باید در برنامه خود نشان دهند و رابطه واقعی خود و تداوم آن را اثبات کنند و این که ثابت کنند آن ها  قرار است با هم زندگی کنند و به طور جداگانه و جدا را به صورت دائمی زندگی نمی کنند.

تبدیل ویزای خویشاوندی به اقامت دائم

بررسی شرایط اخذ ویزا دائم خویشاوندی استرالیا توسط شرکت مهاجرتی رویال اپلای

فرآیند درخواست ویزای الحاق و پیوستن به همسر در استرالیا:

درخواست ویزای شریک یک فرآیند ۲ مرحله ای است. شما برای هر دو نوع ویزای موقت و دائم در یک درخواست باید در همان زمان اقدام کنید.

ویزا موقت ازدواج استرالیا:

اگر شما درخواست خود را در خارج از استرالیا ارائه دهید، باید خارج از استرالیا ویزای موقت را دریافت کنید. اگر شما درخواست خود را در استرالیا ارسال کنید، شما باید در استرالیا ویزای موقت خود را دریافت کنید.

ویزای موقت استرالیا چه امکانات و الزاماتی دارد؟

اجازه سفر به استرالیا تا زمانی که تصمیمی در ویزای دائم خود اخذ کنید.قادر به کار در استرالیا هستید.

 

 

با کارشناسان و وکلای با تجربه رویال اپلای همراه باشید

تلفن تماس: ۲۲۴۰۹۱۹۱-۲۲۴۰۸۱۸۱-۲۲۴۰۷۱۷۱

آدرس:زعفرانیه، میدان الف، مجتمع تجاری پالادیوم، طبقه نهم شمالی ، واحد ۹۰۸

برای رفتن به صفحه فرم درخواست مشاوره رایگان کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *