مهاجرت به امریکا امریست که از گذشته تا کنون بین مردم مرسوم بوده است . و از روش های مختلفی می توانیم برای اقامت به آمریکا اقدام کنید . مانند : مهاجرت از طریق سرمایه گذاری و مهاجرت از طریف تولد فرزند و مهاجرت از روش کار و اشتغال و مهاجرت از روش ادامه تحصیل و مهاجرت از روش ازدواج با یک فرد امریکایی که هم مقیم امریکاست و هم تابعیت امریکا را دارد . قابل ذکر است که برای هر کدام از این روش ها شما باید تمکن مالی داشته باشید . این نمکن مالی برای هر کدام از این روش های گفته شده متفاوت است . همچنین ممکن است هر ایالت امریکا تمکن مالی خاص خود را داشته باشد .

مهاجرت به ایالات متحده از طریق ادامه تحصیل و همچنین از طریق سرمایه گذاری برای ایرانیان مرسوم است .

هزینه ها در کشور امریکا بسیار بالاست .